πλουμπογιαροσίτης


πλουμπογιαροσίτης
ο, Ν
(ορυκτ.) βασικό θειικό ορυκτό τού μολύβδου και τού σιδήρου, που κρυσταλλώνεται στο ορθορομβικό σύστημα και είναι ισόμορφος με τον γιαροσίτη.
[ΕΤΥΜΟΛ. < αγγλ. plumbojarosite (< plumbum «μόλυβδος» + jarosite «γιαροσίτης»)].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.